Szabadkígyós Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Cím5712 Szabadkígyós Kossuth tér 7.
Telefon06-66/247-186
Fax06-66/247-186
Emailtitkarsag@szabadkigyos.hu
Webwww.szabadkigyos.hu
KulcsszavakGaléria,turizmus,könyvtár,közigazgatás,közterület fenntartás,önkormányzatifeladatok ellátása.
CéginfoSzabadkígyós község a Tiszántúl délkeleti részén, Békéscsabától 11 kilométerre, délre található. Vasútállomása a Békéscsaba – Kétegyháza – Bukarest vonalon helyezkedik el, buszközlekedése jó. A szántóföldek értéke 22-45 aranykorona közötti. A község határában 4773 hektárnyi természetvédelmi terület található. A szabadkígyósi puszta, amely a Békéscsabától délre elterülő puszták és tanyák világával ismertet meg bennünket, kedvelt kirándulóhelye a környéken lakóknak. Szabadkígyóstól délre terül el a Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet, benne a “Nagyerdő”, a “Kígyósi legelő” és a “Nagygyöp” elnevezésű mozaikos szerkezetű, az Ős-Maros feltöltött folyóágaitól szabdalt szikes löszpuszta, amely ma már ritka pusztai növény- és állatfajok élőhelye. Itt halad keresztül a Kígyósi főcsatorna. Különleges tájképi hatásuk mellett a ritka sztyeppnövények menedékei a változatos méretű – leginkább rézkorinak tartott – kurgánok, az úgynevezett kunhalmok. A pusztától keletre tanyamúzeum várja a kirándulókat, amely közigazgatásilag Gyulához tartozik. A legutóbb végzett felmérés szerint a települést 2637-en lakják. A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a községben 2018-ban Szabadkígyóson az óvoda, a bölcsőde, valamint művelődési házat, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret és a napközis konyhát is magába foglaló Általános Művelődési Központ, valamint általános iskola is működik.