Vasutas Segélyező Egyesület

Egyesület

Cím1078 Budapest, István utca 6.
Telefon(06-1) 342-5108
Webwww.vase.hu
Kulcsszavaksegítségnyújtás, konferenciaszervezés, társadalmi szervezet, üdültetés, gyermeküdültetés, szállásfoglalás, időpont egyeztetés
CéginfoVASE adószám: 19001391-2-42 Egyesületünk 1876-ban alakult az emberi segíteni akarás és a közösségben rejlő erő megnyilvánulásának élő példájaként. A lelkes alapítók a kis fizetésű vasutasok megsegítését tűzték ki célul. Ennek keretében egyre többféle szociális segélyt és szolgáltatást vezettek be. A szociális összefogás, a társadalmi segíteni akarás eszméje napjainkban is elsőrendű feladata Egyesületünknek. Az Egyesület Alapszabálya - kezdettől - a szociális gondoskodás eszméjének érvényre juttatásával, a tagok és családtagjaik megsegítését írja elő, meghatározott segélyek és szolgáltatások útján. Ennek pénzügyi fedezetét képezi a tagdíj, és az egyéb bevételek. A bevételek növelése érdekében az Egyesület vállalkozói tevékenységet is folytat, mely segíti a tagság részére nyújtandó szociális segélyek és szolgáltatások magasabb színvonalának biztosítását. 1960-ig csak vasutas dolgozó és családtagja létesíthetett tagságot, azonban a változó világ lehetőséget nyújtott arra, hogy ma már minden magyar állampolgár 14-70 éves életkor között tagja lehessen közösségünknek. A segélyezés rendkívül széles körű, a tagság minden korosztályát felöleli. Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig: 08.00-15.00 óráig pénteken: 08.00-12.00 óráig